Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej im. Stefana Czarnieckiego
Tu jesteś >> Strona Główna >> Projekty realizowane przez Szkołę
Dziś jest piątek , 30 października 2020 rok.

,,Poznaję, tworzę, odkrywam - Barwny świat dziecka"

W naszej szkole, od września realizowany jest projekt innowacyjny dla chętnych uczniów z klasy pierwszej i drugiej pod hasłem ,,Poznaję, tworzę, odkrywam - Barwny świat dziecka" , obejmujący zajęcia plastyczno - artystyczne. Wszystkie planowane działania związane są z barwami i zakładają wprowadzenie kolorowych tygodni oraz pracę edukacyjną wokół kolorów charakterystyczny ch dla danej pory roku.
Inspiracją do realizacji zadań są dzieła słynnych malarzy, utwory sławnych komozytorów, wiersze znanych i mniej znanych pisarzy oraz utwory z literatury dziecięcej.
I tak WRZESIEŃ - to kolor zielony i czerwony.


- więcej o projekcie
z1

SKS Szkolny Klub Sportowy

Od lutego 2017 roku w Naszej Szkole rozpoczęły się zajęcia sportowe programu SKS 2017, realizowane w ramach rozstrzygniętego konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki.Zajęcia odbywają się
w dwóch grupach: chłopców i dziewcząt. Grupę chłopców trenuje p. Piotr Kuciara,
zaś z dziewczynkami trenuje p. Rafał Grzybowski. Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu dla każdej z grup, a dokładne terminy podane są na tablicy informacji sportowej. W zajęciach obu grup zapisanych jest blisko 40 uczniów.


plakat

Projekt „Nauka z zabawą przez indywidualizację”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


- więcej o projekcie
plakat

,,TAŃCZĄCY FLASH''

Flash Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej
w lutym 2007 r. przystąpiła do projektu realizowanego przez STOWARZYSZENIE SUMUS ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,, Sukces ucznia promocją szkoły’’. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów napisaliśmy program pt. ,,Tańczący Flash’’ – dotyczący dziedziny tańca, a w szczególności dwóch jego rodzajów: hip – hop i lindy hop.


- więcej o projekcie

Utworzenie i działalność Świetlicy Środowiskowej w Czarnej.
W ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
świetlica Środowisko wsi Czarna i pobliskich miejscowości od kilku lat sygnalizowało Wójtowi Gminy Pionki potrzebę stworzenia miejsca dla dzieci i młodzieży, gdzie będzie można ciekawie, pożytecznie i bezpiecznie spędzić czas wolny. Pomysł ten został włączony w przygotowaną przez Gminę Pionki Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i w roku 2008 doczekał się realizacji. W ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Gmina Pionki ogłosiła konkurs na świadczenie usługi „Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Czarnej".

- więcej o projekcie

Copyright by PSP Czarna

Poprawny CSS! Valid HTML 4.01 Transitional