Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej im. Stefana Czarnieckiego
Tu jesteś >> Strona Główna >> Rekrutacja
Dziś jest sobota , 20 lipca 2024 rok.
Rekrutacja do klasy I oraz oddziału przedszkolnego – rok szkolny 2024/2025

Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Pionki z dnia 9 lutego 2024 r.

(Zarządzenie Nr 5/2024)

(Zarządzenie Nr 6/2024)

(Zarządzenie Nr 9/2024)

Drodzy Rodzice,

1 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej na rok szkolny 2024/2025
według harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki.

Przyjmowanie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie w dniach od 1 marca od godziny 8.00 do 22 marca do godziny 14.00, 2024 r.

Rekrutacja dzieci do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej startuje 1 marca 2024 r.

W dniach: od 1 marca od godziny 8.00 do 15 marca do godziny 14.00, 2024 r. przyjmowane są zgłoszenia do klasy I dzieci z obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej oraz wnioski kandydatów do klasy I dzieci spoza obwodu szkoły zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki.

W sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej składamy:

1. WNIOSEK o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego

2. ZGŁOSZENIE kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 (dzieci z obwodu)

3. WNIOSEK o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Wyżej wymienione zgłoszenia i wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz stronie internetowej gminy.Wzory dokumentów są do pobrania poniżej.


(Wniosek klasa I - edytowalny)

(Wniosek do przedszkola/oddziału przedszkolnego - edytowalny)

(Zgłoszenie klasa I - edytowalny)

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej składamy w sekretariacie Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej w terminach ustalonych w Zarządzeniu Nr 5/2024, Nr 6 /2024 i Nr 9/2024 Wójta Gminy Pionki. Prosimy rodziców o zapisy dzieci.


-SERDECZNIE ZAPRASZAMY-

Copyright by PSP Czarna

Poprawny CSS! Valid HTML 4.01 Transitional