Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej im. Stefana Czarnieckiego
Tu jesteś >> Strona Główna >> Projekty realizowane przez Szkołę >> Opis Projektu
Dziś jest sobota , 20 lipca 2024 rok.
Projekt „Nauka z zabawą przez indywidualizację”

Od października 2012r. do czerwca 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej realizowany był projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Nauka z zabawą przez indywidualizację”, którego celem głównym było zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III.

plakat

W ramach projektu w szkole odbywały się :

1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją.(p.Aleksandra Rejnowicz i p. Zenibia Swiędzikowska))

plakat


plakat


2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.(p.Izabela Szotek)

plakat


plakat


3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.(p. Grażyna Górska)

plakat


4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo-muzycznie.(p. Janusz Górski)

plakat


plakat


plakat


plakat


W projekcie uczestniczyło 40 uczniów klas I-III. W szkole zostały stworzone warunki umożliwiające i wspomagające indywidualna pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy Szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były w realizacji projektu, wzbogacały i uatrakcyjniały procesy edukacyjne. Realizowany projekt służył zminimalizowaniu dysfunkcji rozwojowych wśród uczestników i przyczynił do wzrostu umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych. Dla wszystkich uczestników projektu niezwykłym wydarzeniem była wizyta w szkole piosenkarza Andrzeja Piasecznego, przed którym dzieci z grupy zajęć rozwijających zainteresowania sportowo-muzyczne prezentowały zdobyte umiejętności wokalno-instrumentalne.

plakat

Na zakończenie projektu uczestnikom wręczono certyfikaty uczestnictwa.

<< Powrót
Copyright by PSP Czarna 2013

Poprawny CSS! Valid HTML 4.01 Transitional