Nasza Szkła

001 1 2 3
4 5 biblioteka 1 biblioteka
boisko boisko1 boisko2 korytarz
korytarz1 korytarz2 korytarz3 Pracownia komputerowa (2)
Pracownia komputerowa sala gimnastycza3 sala gimnastyczna sala gimnastyczna2
sala gimnastyczna4 sala nr 1 sala nr 2 sala nr 3
sala nr 4 sala nr 6 sala nr 7 sala nr 8
sala nr9 sala nr 5 a n14
n15 a1 a2 a3
a4 a5 a6 a7